Tip van de Kerstman Bestel de Fontana giftcard
Specials

Reserveren, Annuleren & Klachten

Algemeen

Op de website kunt u reserveringen plaatsen. De door Fontana gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van voorraad en/of capaciteit. Indien door Fontana binnen redelijke termijn een beroep op dit voorbehoud, komt er geen reserveringsovereenkomst tot stand.

Annuleren

Wanneer u een reservering maakt via onze website, heeft u geen recht om deze overeenkomst via het herroepingsrecht te herroepen. De wettelijke uitzonderingen met betrekking tot het huren van accommodatie en/of diensten in het kader van vrijetijdsbesteding (art. 6:230p sub e BW) zijn hierop van toepassing.

Dit betekent dat een gemaakte reservering voor u bindend is. Om u tegemoet te komen hanteert Fontana een annuleringsbeleid bij gemaakte reserveringen, zoals hieronder omschreven en opgenomen in onze Algemene Voorwaarden. Afhankelijk van het type reservering, is het vaak mogelijk om tegen bepaalde voorwaarden te annuleren. Annuleren kan alleen schriftelijk via annulering@fontanaresort.nl

Annulering door de gast/ algemeen
- De gast is niet bevoegd een reserveringsovereenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien Fontana het aanbod niet onverwijld verwerpt. Annulering dient middels een e-mail of fax te geschieden. Aan een mondelinge annulering of annulering per brief kan de gast geen rechten ontlenen, omdat op basis daarvan niet vast te stellen is wanneer en op welk tijdstip de gast Fontana van (het voornemen van) de annulering op de hoogte heeft gesteld. Het bepaalde in artikel 9 geldt onverminderd het bepaalde in andere artikelen.
- Fontana kan uiterlijk één maand voordat de eerste horecadienst op grond van de desbetreffende horecaovereenkomst zal moeten worden verricht aan de gast verklaren bepaalde individuen te zullen beschouwen als groep. Op die personen zijn alsdan alle bepalingen voor groepen van toepassing.
- Ingeval van ‘no show’ zal de klant in alle gevallen verplicht zijn 100% van de reserveringswaarde te betalen.
- Indien niet alle overeengekomen diensten worden geannuleerd zijn op de geannuleerde diensten onderstaande bepalingen pro rata van toepassing.
- Indien een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk worden geannuleerd, worden de termijnen in de navolgende artikelen vermeerderd met 4 maanden indien de reserveringswaarde van de geannuleerde dienst(en) meer bedraagt dan de op overeenkomstige wijze berekende waarde van de overige diensten die Fontana had kunnen verlenen in het tijdsbestek waarin de geannuleerde diensten verleend hadden moeten worden.
- Bedragen die Fontana met het oog op de geannuleerde horecaovereenkomst ten tijde van de annulering reeds aan derden verschuldigd is geworden dienen door de gast te allen tijde volledig aan Fontana te worden vergoed, mits Fontana niet onredelijk gehandeld heeft door de betreffende verplichtingen aan te gaan. De betreffende bedragen strekken in mindering op de in de navolgende bepalingen bedoelde reserveringswaarde.

Annulering door de gast van hotelverblijf / hotelarrangementen
Wanneer een reservering voor een meerdaags hotelverblijf of hotelarrangement, al dan niet aangevuld met kuurbehandelingen of andere diensten van Fontana, is gemaakt voor één of meer individuen, geldt bij annulering van die reservering het navolgende:
a. Bij annulering meer dan 1 maand voor de ingangsdatum is de gast niet gehouden enig bedrag aan Fontana te betalen.
b. Bij annulering meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum is de gast gehouden 15% van de reserveringswaarde aan Fontana te betalen.
c. Bij annulering meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de gast gehouden 35% van de reserveringswaarde aan Fontana te betalen.
d. Bij annulering meer dan 3 dagen voor de ingangsdatum is de gast gehouden 60% van de reserveringswaarde aan Fontana te betalen.
e. Bij annulering meer dan 24 uur voor de ingangsdatum is de gast gehouden 85% van de reserveringswaarde aan Fontana te betalen.
f. Bij annulering 24 uur of minder voor de ingangsdatum is de gast gehouden 100% van de reserveringswaarde aan Fontana te betalen.

Annulering door de gast van (kuur)behandelingen / dagarrangementen
Wanneer een reservering voor één of meer (kuur)behandeling(en) of dagarrangementen in de thermen van Fontana, al dan niet aangevuld met andere diensten van Fontana, is gemaakt voor één of meer individuen, geldt bij annulering van die reservering het navolgende:
a. Bij annulering meer dan 24 uur voor aanvangstijd van de (kuur)behandeling, is de gast niet gehouden enig bedrag aan Fontana te betalen.
b. Bij annulering 24 uur of minder voor aanvangstijd van de (kuur)behandeling, is de gast gehouden 50% van de reserveringswaarde aan het Fontana te betalen.

Annulering door Fontana Resort Bad Nieuweschans
Fontana is met inachtneming van het navolgende bevoegd een horecaovereenkomst te annuleren, tenzij de gast binnen zeven dagen na het sluiten van de betreffende horecaovereenkomst schriftelijk te kennen heeft gegeven te verlangen dat Fontana afstand doet van zijn annuleringsbevoegdheid, mits de gast daarbij tevens ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven afstand te doen van zijn eigen annulerings-bevoegdheid.

Klachten

Wij doen ons uiterste best onze diensten zo goed mogelijk te leveren. Helaas kan het voorkomen dat u toch niet tevreden bent en wij begrijpen hoe vervelend dit kan zijn.

Heeft u een klacht? Wij vinden het prettig als u dit zo snel mogelijk aan ons laat weten. Het liefst zo duidelijk en volledig mogelijk. U kunt onder meer gebruik maken van ons contactformulier of een e-mail sturen naar info@fontanaresort.nl.

Klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt er binnen 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een verwachting wanneer u van ons een uitgebreider antwoord kunt verwachten. 

Fontana is niet aangesloten bij een (buitengerechtelijke) geschillencommissie.

 
 

Hotel

U kunt zelf uw eigen dagje Fontana samenstellen. Zo kiest u alles waar u zin in heeft! Direct een kamer boeken

Zelf een Wellnessdag samenstellen

U kunt zelf uw eigen dagje Fontana samenstellen. Zo kiest u alles waar u zin in heeft! Een dagje Fontana samenstellen

Hotel

Vanuit uw kamer loopt u in badjas dus zo het kuurcentrum in. Het gemak van alles onder één dak! Direct een kamer boeken

Zelf een Wellnessdag samenstellen

U kunt zelf uw eigen dagje Fontana samenstellen. Zo kiest u alles waar u zin in heeft! Een dagje Fontana samenstellen

Contact gegevens

Fontana Resort Bad Nieuweschans
Bronnenbad Nieuweschans-Bunde B.V.
Weg naar de bron 3-9
9693 GA Bad Nieuweschans
KvK-nummer: 02324292,
BTW-nummer: NL 0060.16.625.B.01

+31 597 52 77 77
info@fontanaresort.nl

 

Openingstijden vandaag

Thermen 09:00 - 22:45 uur
Parkbad & Parkserre 09:30 - 22:30 uur
Saunaplein 11:00 - 22:45 uur
Body & Beauty Op afspraak
Hotel 07:00 - 23:00 uur
Restaurant Waters of the World (lunch) 12:00 - 15:00 uur
Restaurant Waters of the World (diner) 17:00 - 21:00 uur
Keuken Brasserie & SaunaLodge 10:30 - 22:00 uur
Bekijk hier de openingstijden